Verbod op tests in de groepen 1 en 2

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)
www.wsk-kleuteronderwijs.nl

Aan alle leden en volgers van de WSK

Betreft:
Verbod op tests in de groepen 1 en 2

11 juli 2018.

Beste allemaal,

Zoals je weet bevat het regeerakkoord met betrekking tot het kleuteronderwijs drie doelstellingen (www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf). Op 3 juli konden we je berichten dat de eerste doelstelling was gerealiseerd.
We kunnen je nu laten weten dat de regering op vrijdag 6 juli bekend heeft gemaakt dat Cito- en andere tests in de groepen 1 en 2 zijn verboden en dat zij uit de leerlingvolgsystemen worden gehaald; zie www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2018/07/06/geen-toetsen-meer-voor-kleuters. Dit is een ommezwaai omdat het Cito in de afgelopen jaren, ten onrechte, steeds meer greep heeft gekregen op het kleuteronderwijs.

Door beide besluiten krijgt de kleuter de status terug die hij/zij de afgelopen decennia is kwijtgeraakt. Een kleuter is géén schoolkind en daar kun jij op jouw school weer volledig recht aan doen!

Het derde punt uit het regeerakkoord gaat over een wettelijke verplichting om aan de pabo’s te differentiëren tussen ‘jong kind’ en ‘ouder kind’. Dit punt heeft wat meer tijd nodig omdat daar een wetswijziging voor nodig is. De WSK zal zich blijven inspannen om samen met de politiek, schoolbesturen,
-directies, -leerkrachten, pabo’s en ouders ook hiervan een succes te maken. Zie nogmaals: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf.
Om ook dit punt te kunnen verwezenlijken zullen we de hulp van iedereen die met kleuters werkt hard nodig hebben.

Geniet nu eerst van je welverdiende vakantie én van deze twee stappen in de goede richting. Na de vakantie werken we samen aan de realisering van het derde punt uit het regeerakkoord.
Met vriendelijke groeten,

De kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *