Ik waardeer jullie inzet enorm!

Onlangs kreeg de WSK het volgende bericht toegestuurd.

Ik waardeer jullie inzet enorm!

Ik ben zelf tegen muren van onbegrip gestuit in mijn persoonlijke strijd voor beter kleuteronderwijs. Het heeft ertoe geleid dat ik uit het onderwijs gestapt ben. Het was geen keuze: Doordat ik een leerkracht moest zijn die ik niet was, en ook niet kon worden, kreeg ik tal van fysieke en mentale klachten. ‘Ben […]Naam is bij de WSK bekend.

Herken je hierin je eigen situatie of die van iemand die je kent? De kerngroep van de WSK wil, na het uitbrengen van Zwartboek in 2013 opnieuw de huidige situatie in het kleuteronderwijs onder de aandacht brengen. Toen spraken we van een aanklacht en tevens een pleidooi, gericht aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan kleuters en daar beleid voor maken. Na vijf jaar lijkt er op veel scholen weinig te zijn veranderd, gezien de beschrijving van deze wantoestand, maar ook van andere zeer kwalijke zaken die ons ter ore zijn komen.

Hier móet iets gebeuren! We kunnen en mogen het niet langer tolereren dat leerkrachten en kleuters nog steeds de dupe zijn van slecht beleid! Hoeveel goede leerkrachten zullen inmiddels thuiszitten, hoeveel kleuters gaan ongelukkig naar school?

De WSK roept je op om je verhaal vóór 1 oktober te sturen naar kerngroep@wsk-kleuteronderwijs.nl Wij dóen er iets mee.

Er zijn al goede dingen aan het gebeuren (zie de drie punten in het regeerakkoord, waarvan er al twee zijn gerealiseerd*. Alle besturen en schoolleiders dienen hiervan op de hoogte te zijn en dienen hun beleid op grond van deze wijzigen aan te passen. Gelukkig gebeuren al op diverse scholen goede dingen. We willen ook deze verhalen verzamelen. Hoe is het je gelukt het beleid te keren? Welke stappen heb je hiervoor ondernomen. Hoe ben je omgegaan met de weerstand? We willen namelijk niet alleen de negatieve geluiden, maar ook de positieve. Hopelijk kunnen ze tot steun dienen, maar ook tot voorbeeld voor anderen.

De WSK zal zorgvuldig omgaan met je verhaal en niets zonder jouw instemming publiceren.

Noot:
* De drie punten in het regeerakkoord staan in https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf.
De twee punten die vlak vóór de zomervakantie zijn gerealiseerd staan in
https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-03-Nieuwe-regel-mbt-zittenblijven-van-kleuters-leden-en-volgers.pdf en
https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_11_verbod-op-tests-in-kleutergroepen_leden-en-volgers_DEFINITIEF.pdf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *