Dag van het vrije kleuterspel

In de Kralingsche School (Rozenburglaan 27, Rotterdam) houdt de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs zijn derde landelijke bijeenkomst. De bijeenkomst draait om het vrije spel van de kleuter: zijn vrije spel is van groot belang voor zijn ontwikkeling tot een evenwichtig jong schoolkind.

Van, voor en door kleuterleerkrachten.

Programma
9u30 – 10u00 Inloop.
10u00 – 11u00 Welkom; stemming over het stuk ‘Het belang van het vrije spel voor de kleuter’; mededelingen over de jongste ontwikkelingen; optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
11u15 – 12u15 Eerste workshop; zie hieronder.
12u15 – 13u00 Lunch (zelf mee te nemen); optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
13u00 – 14u00 Tweede workshop; zie hieronder.
14u00 – 15u00 Afsluiting; nabespreken van de dag; blik naar de toekomst; optreden van Tijl Damen (zie www.tijldamen.nl).
16u00 – 16u45 Borrel.

Workshops
Er zijn negen workshops. Elke deelnemer volgt er twee.

  • Hoe kun je de ‘Boom vol verrassingen’ bij het vrije spel van je kleuters gebruiken?
  • In het hedendaagse kleuteronderwijs is te weinig ruimte voor vrij spel
  • Vrij spel of geleid spel, aan de hand van filmopnames
  • Vrij spelen in een kleuterklas
  • Vrij spel op creatief gebied
  • Hoe organiseer je een ouderavond over het vrije spel van kleuters?
  • Bewegen met kleuters – vrij bewegen van kleuters
  • De oorsprong van het vrije spel volgens Emmi Pikler
  • Zingen en bewegen, met benen maar ook met handen en vingers

Kosten: € 10. Op NL56ABNA0885669983. ten name van L. Morssink, onder vermelding van ‘Dag van het vrije kleuterspel’ en je naam.

Informatie en opgave: lmorssink@swsbalans.nl en ever524@kpnmail.nl.

2014-08-29 wsk dag van het vrije kinderspel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.