Aanpassing programma inspiratiedag 25 maart in Vleuten

Aan het programma van de Inspiratiedag op 25 maart in Vleuten is een belangrijk punt toegevoegd.

Veel leden van de WSK hebben gehoor gegeven aan de enquête die Michel Rog, Kamerlid van het CDA, heeft gehouden over het kleuteronderwijs.Bijna 2900 mensen hierop hebben gereageerd en de uitslag van deze enquête is inmiddels bekend. Michel zal tijdens onze Inspiratiedag  de uitslag toelichten en vertellen hoe hij deze tijdens de kabinetsformatie onder de aandacht wil brengen. Ook wil hij van de gelegenheid gebruik maken om met deelnemers in discussie te gaan tijdens de 1e workshopronde.

————–

Uitnodiging voor de 7e inspiratiedag

‘De praktijk van aansluitend onderwijs’

Datum: 25 maart 2017
Tijd: van 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur
Plaats: Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28 3451CC in Vleuten
Lunch: Zelf verzorgen

Inschrijven: door € 20 over te maken naar rekeningnr. NL 87 ABNA 0478 5945 69
t.n.v. WSK dag mrt-17 + Voornaam/-letter + achternaam (dit is belangrijk voor de administratie en bovendien krijg je na afloop van de dag een certificaat als bewijs van deelname)

 

Uit de enquête van de vorige inspiratiedag kwam naar voren, dat er veel behoefte is aan praktische handvatten. Hoe geef je vorm aan aansluitend onderwijs in je groep, in het vrije spel, in de materialen en werkvormen, en in de visie, die je moet schrijven voor het schoolplan?. Deze vragen zijn het uitgangspunt geweest bij de samenstelling en het organiseren van deze dag. Het is ons gelukt om een aantal interessante inleidingen en workshops te verzorgen, waarmee je zo aan de slag kunt in je klas.

Michel Rog, Kamerlid en onderwijswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer zal de uitslag van de enquête, die ook via de website van de WSK is verspreid onder kleuterleerkrachten met ons bespreken.

De dag zal er als volgt uitzien:
10.30 Welkom

10.40 Michel Rog vertelt ons de uitslag van de enquête die hij onlangs heeft gehouden en waar bijna 3000 leerkrachten op hebben gereageerd. Wat betekent de uitslag van de enquête voor het regeerakkoord?

11.10 Inleiding over de neurologische ontwikkeling van de kleuter en het belang van
bewegen door Elly Dienske www.braingym.nl
De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De samenwerking tussen links en recht is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam.

11.30 Eerste workshopronde

12.30 Lunch

13.30 Inleiding over kindgericht werken en het verantwoord vormgeven hiervan door Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen www.hetkanvoorhetkind.nl
Kindgericht werken, van kreet naar concreet!
Gelukkig hebben veel leerkrachten de wens om het kindgericht werken binnen het kleuteronderwijs weer voorop te zetten. De wil is er! Toch blijkt het een hele uitdaging te zijn, het in deze tijd goed vorm te geven. HetKan! heeft onderzocht welke factoren bij het kindgericht werken een cruciale rol spelen. Wat doe je precies wanneer je kindgericht werkt? Zij hebben dit uitgewerkt in 10 Ankers die je uitdagen na te denken over de onderliggende uitgangspunten. De Ankers bieden je heldere handvatten het kindgericht werken echt te realiseren in je eigen praktijk.

14.15 Tweede workshopronde

15.15 Terugkoppeling van de workshops

15.45 Afsluiting
Gelegenheid voor ‘knabbel en babbel’Bij binnenkomst kun je kiezen uit de volgende workshops:

1. Speeltijd inzicht! door Bernarda Wijnia
2 (Ontwikkelings)materialen in de kleuterklas door Bianca Romberg
3 Bewegingsspel ‘van graan naar brood’ door Liesbeth van Eik
4 Fröbelen door Corry Hylkema.
5 Van 3D naar 2D door Elly Dienske
6 De boom vol verrassingen door Trudi-An Boekel
7 De ontwikkeling van het jonge kind door Lianne Morssink
8 Spelen met klanken en vormen door Esther Meima

Extra alleen in de ochtend
9 Het kleuteronderwijs van de toekomst. Gelegenheid tot discussie met Michel Rog

 

inhoud van de workshops zie de berichten op onze website!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.