Tussen de middag goed gespeeld, laat ’s middags beter leren… (24)

De waarde van spelen voor leren wordt onderschat, hiervan is Marianne vast overtuigd. Kinderen krijgen te veel software vóór de daarvoor benodigde hardware aanwezig is (naar prof. Sieneke Goorhuis- Brouwer): “De hardware, dat wil zeggen de basis, bouwen ze op door spelen. Deze basis verzwakt door onze nadruk op leren. Spelen is …ingaan op een uitnodiging. Wij bepalen wat mag […]

Lees meer

Lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling (22)

Samenhang tussen lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling Corrie is moeder van volwassen kinderen die in hun jeugd het geluk hadden dat ze volop een spelende kleuter mochten zijn, en dat deed hen goed! Daardoor viel er voor hen iedere dag iets nieuws te ontdekken waar ze zichzelf mee vermaakten en ontwikkelden. Corrie geeft een aanvulling om te onderstrepen hoe belangrijk deze […]

Lees meer

Kleuterplein (20)

Als laatste “echte KLOS-er” voelt Ria zich op haar school behoorlijk alleen staan met haar visie op het kleuteronderwijs. Ze is al sinds 1983 werkzaam in het onderwijs en heeft toen geleerd dat spelen “de meest wezenlijke bezigheid is van het veilige kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn”. De methode Kleuterplein waar ze nu […]

Lees meer
1 2 3 4 5 17