Cito gezakt op kleutertests

We krijgen veel vragen uit het veld over argumenten waarom Cito-kleutertests niet geschikt zijn voor kleuters. Op 19 september vorig jaar is een proefschrift verschenen over deze tests. Dit proefschrift en de reactie van Ewald, van de kerngroep, hierop leveren hopelijk een gewenste bijdrage in deze discussie. Het proefschrift is al negatief over Cito-kleutertests. Ewald is dat zo mogelijk nog […]

Lees meer

Oproep WSK-leden aan regering en Tweede Kamer

Het Cito is een kleutertoets aan het voorbereiden. De WSK toont in een brief aan de regering en de Tweede Kamer aan dat die toets het tegendeel is van wat het regeerakkoord beoogt, namelijk een algeheel verbod op dat soort toetsen. De WSK roept op om die Cito-kleutertoets en vergelijkbare kleutertoetsen tijdig en voorgoed te stoppen. We hebben ieders steun […]

Lees meer

Brief WSK aan de CITO

Dank voor uw brief van 7 november. U schrijft daarin onder meer ‘Op vragen waarop Cito tijdens het overleg op 11 juni het antwoord schuldig moest blijven, heeft u inmiddels ook een reactie ontvangen’. Wij hebben echter niet een zodanig antwoord ontvangen. Concreet, onze vragen van november 2018 waren: • ‘Wilt u ons uw definities van de begrippen “toets”, “observatie-instrument” […]

Lees meer
1 2 3