Aan alle pabostudenten: de pabo’s in relatie tot de psychologische ontwikkeling van het kind

Bericht geplaatst op wij-leren.nl Beste pabostudent, In april 2012 werd door een kleine groep de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) opgericht omdat we ons grote zorgen maakten over de verschoolsing van het kleuteronderwijs en het gebrek aan kennis en aandacht voor het jonge kind bij de meeste pabo’s, waardoor een hele generatie leerkrachten onvoldoende is opgeleid.(1) Wij waren unaniem in […]

Lees meer

De WSK en de pabo’s

Op 15 maart 2017 is de WSK op bezoek geweest bij het LOBO, het landelijk overlegorgaan van pabo’s. Uitgaande van onze kerngedachte dat de kleuter geen schoolkind is, hebben we ervoor gepleit dat er aan de pabo’s spoedig een afstudeerrichting komt, waarin de psychologische ontwikkeling van het jonge kind en het aansluiten op het ontwikkelingsniveau van elk kind in de […]

Lees meer

BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’

Goed nieuws! Op voorstel en verantwoordelijkheid van de vakbond AOb houden de CED-groep en de WSK op 1 februari 2014 de conferentie ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Ik heb 1 februari 2014 alvast in mijn agenda gereserveerd voor ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Doe jij dat ook? Verdere informatie, onder meer over hoe je je kunt opgeven, volgt nog.

Lees meer

Dyslexie en rekenen & wiskunde

Dyslexie vormt een belemmering voor het leren van alle vakken waarbij gelezen moet worden. Bij bètavakken als rekenen en wiskunde speelt dat op verschillende manieren een rol: De opgaven worden vaak in de vorm van tekst aangeboden. Hierdoor gaat veel energie zitten in het lezen en blijft er (te) weinig aandacht beschikbaar voor de inhoud. Het onthouden van rekensymbolen en […]

Lees meer