Motie over de streefcijfers doubleurs

Beste allemaal, Helaas heeft de Tweede Kamer de motie over de streefcijfers doubleurs verworpen. Alle Kamerleden waren vóór behalve die van PvdA, PVV en VVD. De kerngroep gaat zich spoedig over de nieuwe situatie beraden en komt snel met een bericht hierover. Bedankt voor jullie steun – die bleef binnenkomen, wat erop duidt dat jullie anderen op de ondersteuningsactie hebben […]

Lees meer

Ik onderteken de brief (*) (2)

(*) Mijn naam niet op internet. (Je naam en woonplaats staan wel op de lijst naar de leden van de Tweede Kamer, maar plaatsen we niet op internet). Ga helemaal naar de onderkant van deze webbladzijde (de ondertekenaars worden niet in dit bericht vermeld, om 08.00 (di) hier al ruim 675 ondertekenaars in het eerste bericht. Het eerste bericht wordt (beveiligd) beschikbaar […]

Lees meer

Aan alle leden, volgers en sympathisanten van de WSK

  Beste allemaal,   Op 9 november is door de kamerleden Rog (CDA), J. van Dijk (SP) en Van Meenen (D66) een motie ingediend over de streefcijfers doubleurs die de regering en de PO-Raad enkele jaren terug met elkaar zijn overeengekomen (zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties, motie 31293-343). Die streefcijfers houden in dat het percentage doubleurs (waarbij kleuters die groep 2 twee keer […]

Lees meer

Brief aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte leden van de Tweede Kamer,   Op dinsdag 15 november aanstaande stemt u onder meer over motie 31.293 nr. 343.* We verzoeken u beleefd doch dringend om vóór deze motie te stemmen. De belangrijkste reden is dat de vermindering van het aantal “zittenblijvers” onder kleuters de wantoestanden die de Monitor van 21 februari 2016 heeft laten zien (www.npo.nl/de‐monitor/21‐02‐2016/KN_1676827), niet […]

Lees meer

Ik onderteken de brief

Mijn naam mag op de website vermeld worden. (Je naam en woonplaats staan wel op de lijst naar de leden van de Tweede Kamer, maar plaatsen we niet op internet).       Ga helemaal naar de onderkant van deze webbladzijde Zet in Reactie: ‘Ik onderteken’ en daarna je naam en woonplaats Vul naam en emailadres in. Laat het vak website […]

Lees meer

Oproep aan alle leden (en andere volgers/likers) van de WSK-kleuteronderwijs

Aan de leden van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) en volgers van de WSK 23 oktober 2016 Beste allemaal, Ongetwijfeld hebben velen van jullie – net zoals wij – het overleg tussen staatssecretaris Dekker en de Commissie OCW van de Tweede Kamer van 13 oktober over het kleuteronderwijs gezien. Je kunt het debat nog steeds bekijken op beta.debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/kleuteronderwijs. Het […]

Lees meer
1 2 3 4 5 12