Vraag van de week (3)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen bij de Tweede Kamer terecht komen. Kleuterleerkrachten vertellen: stagiaires van de pabo […]

Lees meer

Vraag van de week (2)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen bij de Tweede Kamer terecht komen. Kleuterleidsters ondervinden druk van directies, besturen […]

Lees meer

Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over afnemende leesvaardigheid in het basisonderwijs

Morgen, 23 september, houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de afnemende leesvaardigheid in het basisonderwijs. Namens de WSK gaat Ewald van de kerngroep ernaartoe. We hebben ons standpunt in twaalf punten uiteengezet. De belangrijkste zijn: Het is een feit dat de leesvaardigheid zich van binnenuit en in fasen ontwikkelt: de kleuter hakt en hakt-en-gist; het jonge schoolkind hakt-en-plakt en […]

Lees meer

Reactie van de WSK op het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs

Onlangs is het jaarverslag van de onderwijsinspectie verschenen. De kerngroep van de WSK heeft daarop gereageerd op 6 mei 2020. De WSK doet de inspectie zeven aanbevelingen: vier om het leesonderwijs te verbeteren, onder meer door te bevorderen dat scholen dienen te toetsen of een kind leesrijp is of niet en dat alleen kinderen leesles mogen krijgen als ze leesrijp […]

Lees meer
1 2 3 4 16