De kleuter wordt erkend in het regeerakkoord!!

In het regeerakkoord (https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst) komt het woord ‘kleuter’ twee keer voor: ‘De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’; ‘Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’. Het doorjagen van kinderen die in neurologisch en psychologisch opzicht een kleuter zijn, naar groep 3 lijkt […]

Lees meer

De WSK en de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Met het oog op de komende Kamerverkiezingen van 15 maart hebben we verschillende soorten informatie verzameld. Die gegevens zijn volgens ons relevant voor iedereen die zijn partijkeuze geheel of gedeeltelijk laat afhangen van de vraag hoe de verschillende partijen ten opzichte van onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn, staan. Eerst hebben we gekeken naar het stemgedrag van de verschillende […]

Lees meer

Gesprek van de WSK met het Ministerie van OCW

Op 21 februari heeft de WSK een goed en vruchtbaar gesprek gehad op het Ministerie van OCW. Bijgaande brief is er ondertekend achtergelaten. De hoofdpunten zijn: * Het kind ontwikkelt zich in psychologisch opzicht. * De meeste pabo’s leiden studenten niet, onjuist en/of onvolledig op in de psychologische ontwikkeling van het jonge kind; de WSK dringt aan op een langetermijnsverandering […]

Lees meer

Jonge kind op de pabo.

Aan alle leden van de WSK Op 14 december was er op het ministerie OCW een bijeenkomst over het jonge kind op de pabo. Er waren ongeveer 34 deelnemers, onder wie 7-10 kleuterleerkrachten, 12-14 pabo-docenten, 2 vertegenwoordigers van de PO-Raad, 2 vertegenwoordigers van de AOb, 2 vertegenwoordigers van CNV-Onderwijs en 3 WSK’ers. Tevoren heeft de kerngroep een brief voor Dekker […]

Lees meer
1 2 3 4 13