Brief WSK aan Vaste Commissie OCW nav rondetafelgesprek

Onderstaande brief is op 7 september ondertekend door de aanwezige kerngroepleden achtergelaten bij de Tweede Kamer en ook elektronisch nagezonden aan de leden van de Commissie OCW. Onder de brief staat ook een PDF-versie. Verspreid deze brief onder collega’s, directie, bestuur, ouders en andere belangstellenden. Houd ook de komende tijd onze website en facebookpagina goed in de gaten. Er gebeurt […]

Lees meer

Reactie staatssecretaris Dekker op brief WSK

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie OCW heeft staatssecretaris Dekker onder meer gereageerd op de brief van de WSK van 27 februari (wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/03/2016_02_27_brief-over-de-monitor-aan-kamercommissie-ocw.pdf). Uiteraard komen wij (kerngroep WSK) spoedig met een reactie.     Brief staatssecreataris Dekker van 4 april 2016: In het Ordedebat van uw Kamer op 1 maart jl. verzocht mevrouw Siderius mij om een brief over het […]

Lees meer

Geef de kleuterjuf en/of meester het vertrouwen terug!

Geachte Kamerleden, Graag deel ik mijn zorgen m.b.t. het huidige kleuteronderwijs.Voorbeeld van 1 leerling die in de problemen is gekomen door het niet-aansluitende kleuteronderwijs:Leerling X is van midden oktober. Een ‘jonge’ leerling. Leerjaar 1: stil, teruggetrokken, zoekt weinig uitdaging, komt op het eind van schooljaar 1 een beetje los. Tekenen is haar uitlaatklep. Kan prachtig tekenen voor haar leeftijd. Met […]

Lees meer

Het jonge kind in de verdrukking…..

Ik ben er eentje van een `uitstervend ras`, een leerkracht met de oude kleuterleidsters opleiding, maar zo alive als het maar kan. En daarom nog steeds heel betrokken en actief in het onderwijs aan een kwetsbare groep: het jonge kind. Gestart in 1982 op een toen nog experimentele basisschool. En dat was wat we wilden: een doorgaande lijn voor de […]

Lees meer
1 2 3