Heel goed nieuws…

  De Commissie OCW heeft besloten om een rondetafelgesprek te houden over de toekomst van het kleuteronderwijs:   ’11. Agendapunt: Rondetafelgesprek toekomst kleuteronderwijs Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering – Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) – 1 april 2016 Rondetafelgesprek toekomst kleuteronderwijs – 2016Z06642 Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek na het meireces. Het lid […]

Lees meer

Waarom ik denk dat u mijn brief moet lezen?

Geachte heer/mevrouw, Waarom ik denk dat u mijn brief moet lezen? Omdat ik de laatste lichting was van de KLOS, de èchte opleiding voor kleuters. Omdat ik bijna 30 jaar werkzaam ben in een kleutergroep, vnl. in Amsterdam West en -Noord. Omdat een kleuter in de discussie over het kleuteronderwijs weerloos is. Omdat kinderen naar groep 3 gaan terwijl ze nog niet […]

Lees meer
1 2 3