Brief WSK aan Vaste Commissie OCW nav rondetafelgesprek

Onderstaande brief is op 7 september ondertekend door de aanwezige kerngroepleden achtergelaten bij de Tweede Kamer en ook elektronisch nagezonden aan de leden van de Commissie OCW. Onder de brief staat ook een PDF-versie. Verspreid deze brief onder collega’s, directie, bestuur, ouders en andere belangstellenden. Houd ook de komende tijd onze website en facebookpagina goed in de gaten. Er gebeurt […]

Lees meer

Verzoek om nascholingscursussen over ontwikkelingsfasen kleuters

Aan de leden van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer 8 juli 2016. Betreft: verzoek om nascholingscursussen over ontwikkelingsfasen kleuters Geachte, Op 15 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer in de motie Rog, Bruins, Bisschop, die met 138 stemmen is aangenomen, de regering verzocht ‘om bij de vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, […]

Lees meer

Brief van de WSK aan de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer

  Aan de leden van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer 2 september 2016.   Geachte, Op 9 juni jongstleden heeft staatssecretaris S. Dekker u zijn reactie toegezonden op een brief van mevrouw I. Oenema-Mostert (Stenden Hogeschool, Groningen). Volgens Dekker beschrijft Oenema-Mostert de huidige situatie van het kleuteronderwijs adequaat. Of dit zo is, kunnen we niet beoordelen omdat […]

Lees meer
1 2 3