Steunbetuigingen

De werkgroep strijdt voor de erkenning van kleutergericht onderwijs. Hij wil ervoor zorgen dat de kleuterperiode als aparte ontwikkelingsfase opnieuw een plaats krijgt in het Nederlandse onderwijs(beleid). De werkgroep wil een halt toeroepen aan de toename van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters alleen maar vermeerdering van feitenkennis wordt verwacht in plaats van persoonlijke ontwikkeling. Een liefdevolle omgeving, waarin […]

Lees meer

Den Haag – Weert – Wieringerwerf

De Werkgroep  Kleuteronderwijs  die op 25 april dit jaar is opgericht, houdt op 7, 14  en 21 november drie regionale bijeenkomsten waarin wij o.a. onze uitgangspunten  zullen bespreken. Enkele kernpunten zijn: Kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kleuter; In aansluitend kleuteronderwijs kan de kleuter zo veel mogelijk zelf ontdekken  en staat het  ontwikkelingsproces centraal en niet de ‘leeropbrengst’; […]

Lees meer

1e Bijeenkomst werkgroep kleuteronderwijs

Utrecht, woensdag 25 april 2012, 14u00 – 17u00 Opening en welkom De bijeenkomst Werkgroep Kleuteronderwijs komt voort uit de petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’. Deze is op 6 mei 2011 begonnen, had kleuterleerkrachten tot doelgroep, is 2.419 keer ondertekend en bevestigd (en 689 ondertekend maar niet bevestigd) en op 27 september 2011 aan de Tweede kamer aangeboden. Er zijn 54 aanwezigen […]

Lees meer
1 112 113 114 115