De eerste KLOSkennis online!

Vandaag verschijnt de eerste KLOSkennis door Erica Ritzema. Natuurlijk is deze informatie via de website van de WSK te bekijken. Het eerste onderwerp is: Het bouwen. Kleuters bouwen graag en jij als leerkracht wil ze alles bieden om met het (goede) bouwmateriaal om te kunnen gaan. Erica heeft heel veel KLOSinformatie verzameld en in de ‘KLOSkennis’ wil ze graag deze met […]

Lees meer

Uitkomsten enquête kleuteronderwijs

Uitkomsten: Het eerste dat opvalt is de hoge opkomst bij de enquête over het kleuteronderwijs in Nederland. Maar liefst 2812 kleuterleerkrachten vulden de enquête in. Via FB hebben vele honderden kleuterleerkrachten de enquête gedeeld en elkaar ‘getagd’. Hoewel 78,7% van de kleuterleerkrachten gebruik maakt van toetsen, is slechts 8,5% het (helemaal) eens met de stelling dat deze toetsen inzicht geven […]

Lees meer

De WSK en de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Met het oog op de komende Kamerverkiezingen van 15 maart hebben we verschillende soorten informatie verzameld. Die gegevens zijn volgens ons relevant voor iedereen die zijn partijkeuze geheel of gedeeltelijk laat afhangen van de vraag hoe de verschillende partijen ten opzichte van onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn, staan. Eerst hebben we gekeken naar het stemgedrag van de verschillende […]

Lees meer

Gesprek van de WSK met het Ministerie van OCW

Op 21 februari heeft de WSK een goed en vruchtbaar gesprek gehad op het Ministerie van OCW. Bijgaande brief is er ondertekend achtergelaten. De hoofdpunten zijn: * Het kind ontwikkelt zich in psychologisch opzicht. * De meeste pabo’s leiden studenten niet, onjuist en/of onvolledig op in de psychologische ontwikkeling van het jonge kind; de WSK dringt aan op een langetermijnsverandering […]

Lees meer

Doosjes met Fröbels speelgaven

Soms komt een verrassing uit een onverwachte hoek. Zo werd ik op een dag gebeld door een vriend, die mij wilde attenderen op een bijzondere vondst. Hij was namelijk in een van de kringloopwinkels op iets gestuit waarvan hij dacht dat ik daar wel belangstelling voor zou hebben. Zijn aandacht werd namelijk getrokken naar een vijftal houten doosjes van verschillend formaat, die in een vitrine […]

Lees meer
1 2 3 4 5 28