Directe Instructie (DI) (6) Waarom werken niet alle scholen met DI als het zo goed werkt?

Volgens aanhangers van DI omarmen veel scholen DI en zouden beleidsmakers en het ministerie van OCW op grond van een romantische onderwijsideologie ontdekkend leren bepleiten.   De WSK daarentegen stelt: Dit zijn niet na te trekken uitspraken over DI en DI staat ten onrechte tegenover ontdekkend leren.   Dat beleidsmakers en het ministerie van OCW ontdekkend leren zouden hebben bepleit, […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (5) Leuk hoor al die theorie, maar werkt het in de praktijk ook?

Volgens aanhangers van DI prijzen leerkrachten de praktische toepasbaarheid van DI aan en wijzen ze op de grote effecten op het leren van hun leerlingen.   De WSK daarentegen stelt: Het succes van DI moet gerelativeerd worden.[1]    Meer over deze passage lezen? Ga naar (doorklik naar wat hieronder staat).   = = = = = (bij doorklikken komt men […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (4) DI is toch alleen voor zwakke leerlingen?

Volgens aanhangers van DI profiteren van DI alle leerlingen – sterke, gemiddelde en zwakke leerlingen.   De WSK daarentegen stelt: OntwikkelingVolgend Onderwijs denkt in termen van ‘vroeg-rijpe, gemiddeld-rijpe en laat-rijpe kinderen’. Dan blijkt elke leerling in zijn eigen tempo sterk te zijn, terwijl elk kind zich in zijn tempo kan blijven ontwikkelen.   Een niet-rijp kind dat toch in de […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (3) Onderwijs gaat toch over meer dan alleen leren?

Volgens aanhangers van DI zijn voordelen van DI: er is veel samenwerking; relaties worden versterkt; er zijn veel succeservaringen; zelfvertrouwen en motivatie worden groter; leerlingen leren meer en worden goed in het oplossen van complexe problemen.   De WSK daarentegen stelt: Een niet-rijp kind moet voortdurend extrinsiek gemotiveerd worden, terwijl de leerstof ondanks vele herhalingen niet beklijft.    Een rijp […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (2) Is dat niet ouderwets?

Volgens aanhangers van DI Volgens aanhangers van DI zouden onderzoek van Hattie uit 2009 en andere onderzoeken hebben aangetoond dat DI heel goed werkt.   De WSK daarentegen stelt: Of Hattie laat zien dat DI ‘heel goed werkt’, is de vraag. Hij laat in elk geval ook zien dat OntwikkelingVolgend Onderwijs veel beter werkt en beveelt dat ook aan.   […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (1) Wat is Directe Instructie?

Volgens aanhangers van DI is DI een manier van lesgeven, die draait om uitleggen en voordoen door de leerkracht. De WSK daarentegen stelt: Onderwijs dient de ontwikkeling van het kind te volgen (OntwikkelingVolgend Onderwijs). En dat draait om de vraag: Is dit kind hieraan toe? DI kijkt daar ten onrechte niet naar. In OntwikkelingVolgend Onderwijs is de hoofdvraag: is een […]

Lees meer
1 2 3 4 5 25