De WSK en de pabo’s

Op 15 maart 2017 is de WSK op bezoek geweest bij het LOBO, het landelijk overlegorgaan van pabo’s. Uitgaande van onze kerngedachte dat de kleuter geen schoolkind is, hebben we ervoor gepleit dat er aan de pabo’s spoedig een afstudeerrichting komt, waarin de psychologische ontwikkeling van het jonge kind en het aansluiten op het ontwikkelingsniveau van elk kind in de […]

Lees meer

Aanpassing programma inspiratiedag 25 maart in Vleuten

Aan het programma van de Inspiratiedag op 25 maart in Vleuten is een belangrijk punt toegevoegd. Veel leden van de WSK hebben gehoor gegeven aan de enquête die Michel Rog, Kamerlid van het CDA, heeft gehouden over het kleuteronderwijs.Bijna 2900 mensen hierop hebben gereageerd en de uitslag van deze enquête is inmiddels bekend. Michel zal tijdens onze Inspiratiedag  de uitslag […]

Lees meer

Gesprek van de WSK met het Ministerie van OCW

Op 21 februari heeft de WSK een goed en vruchtbaar gesprek gehad op het Ministerie van OCW. Bijgaande brief is er ondertekend achtergelaten. De hoofdpunten zijn: * Het kind ontwikkelt zich in psychologisch opzicht. * De meeste pabo’s leiden studenten niet, onjuist en/of onvolledig op in de psychologische ontwikkeling van het jonge kind; de WSK dringt aan op een langetermijnsverandering […]

Lees meer

Jonge kind op de pabo.

Aan alle leden van de WSK Op 14 december was er op het ministerie OCW een bijeenkomst over het jonge kind op de pabo. Er waren ongeveer 34 deelnemers, onder wie 7-10 kleuterleerkrachten, 12-14 pabo-docenten, 2 vertegenwoordigers van de PO-Raad, 2 vertegenwoordigers van de AOb, 2 vertegenwoordigers van CNV-Onderwijs en 3 WSK’ers. Tevoren heeft de kerngroep een brief voor Dekker […]

Lees meer
1 2 3 4 5 18