Oproep voor een Witboek:

Na de schrijnende verhalen in het Zwartboek van hoe het niet moet, zijn we hard toe aan verhalen hoe het wel zou moeten en ook al gebeurt in de praktijk. Dat laatste vooral. Vandaar het initiatief tot het laten ontstaan van een Witboek. Dat zijn verhalen van leerkrachten, directies of besturen die vertellen hoe op hun school aansluitend onderwijs wordt gegeven aan kleuters.

Lees meer

Kleuterkunstjes

De heer Plasterk spreekt ouders aan op hun pedagogische verantwoordelijkheden, en uit een onderzoek in op- dracht van staatssecretaris OCW Sander Dekker blijkt dat kinderen beter presteren als ouders en leerkrachten op één lijn zitten. Mij lijkt dat dat feit ook op sociaal gebied van gróót belang is en dat wil ik u graag illustreren aan de hand van onderstaand […]

Lees meer

Den Haag – Weert – Wieringerwerf

De Werkgroep  Kleuteronderwijs  die op 25 april dit jaar is opgericht, houdt op 7, 14  en 21 november drie regionale bijeenkomsten waarin wij o.a. onze uitgangspunten  zullen bespreken. Enkele kernpunten zijn: Kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kleuter; In aansluitend kleuteronderwijs kan de kleuter zo veel mogelijk zelf ontdekken  en staat het  ontwikkelingsproces centraal en niet de ‘leeropbrengst’; […]

Lees meer
1 23 24 25 26