4. Twents project als voorbeeld van slecht kleuteronderwijs

Een leesrijp kind kan in 40 uur leren lezen. In Twente is op 40 scholen een Leesverbeterplan ingevoerd dat hier 350 uur besteedt! Inspectie treedt niet op met als argument “Vrijheid van onderwijs”, terwijl dit volgend de WSK zou moeten vallen onder “Slecht onderwijs”! Slecht onderwijs Een voorbeeld van slecht kleuteronderwijs is het Leesverbeterplan Enschede dat aan 40 Twentse basisscholen […]

Lees meer

5. 'Tien letters vóór groep 1' als voorbeeld van slecht onderwijs

Het CPS voor onderwijsontwikkeling en advies stelt dat het op evidentie is gebaseerd dat kinderen ongeveer 10 letters moeten kennen bij aanvang van groep 1. Uit navorsing blijkt, dat er wel onderzoek is gedaan, maar van uitkomsten van het onderzoek is niets te vinden. Gebaseerd op dit “Onderzoek” worden onderwijstaken toegedicht aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tien letters voor groep 1 […]

Lees meer

BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

Weer ruimte om aan te sluiten bij de kleuter

Aan: alle kleuterleerkrachten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs 19 november 2013 Beste allemaal, Heb je het goede nieuws al tot je door laten dringen? De Cito-kleutertoetsen zijn afgeschaft als officieel leerlingvolgmiddel van elke kleuter afzonderlijk, maar ook als beoordelingsmiddel van kleuterleerkrachten en/of scholen! Voor de volledige inhoud van de motie, ga je naar www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013Z20889&did=2013D43132 en klik je op ‘Download […]

Lees meer
1 21 22 23 24 25 26