We zijn op de goede weg!

Naar aanleiding van een hoorzitting in de Tweede Kamer (over leesvaardigheid; 23 september 2020) is er een briefwisseling op gang gekomen met de bedenker van het leesprogramma Bouw!, prof.dr. Aryan van der Leij, en de bekende leesonderwijsspecialist dr. C. Vernooy. Het onderwerp van schrijven was vooral Directe Instructie en Bouw!. De correspondentie is bij Stichting Histos helemaal te volgen als […]

Lees meer

Waarom een leesprogramma bij niet-leesrijpe kinderen niet of zelfs averechts kan werken.

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) Een kleuter is geen schoolkind                                      www.wsk-kleuteronderwijs.nl   9 februari 2021   Waarom een leesprogramma bij niet-leesrijpe kinderen niet of zelfs averechts kan werken. Het leesprogramma Bouw! bij niet-leesrijpe kinderen inzetten kost meer dan het oplevert.     […]

Lees meer

Doorgaande leerlijn best gewaarborgd door pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’

Reactie van de WSK op het internetartikel ‘Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot 8’ van Aryan van der Leij op Komenskypost. In deze reactie bespreekt de WSK in drie punten het artikel. Moet er een kleuterPABO komen om meer mannen te lokken?  Oprichten basisonderwijs het slechten van de kloof tussen kleuter- en lager onderwijs  Snijlijn tussen groep […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (9) Gepersonaliseerd leren is toch moderner?

Volgens aanhangers van DI mislukt gepersonaliseerd leren, waarbij het leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten en leerlingen op hun eigen niveau en in eigen tempo leren, steeds. In gepersonaliseerde aanpakken zouden kinderen uit sociale achterstandsmilieus het sterkst worden benadeeld.   De WSK daarentegen stelt: In OntwikkelingVolgend Onderwijs wordt elk kind, ook uit een achterstandsmilieu, in zijn ontwikkeling gevolgd en krijgt het onderwijs óp […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (8) Werkt het ook voor kleuters?

Volgens aanhangers van DI verwerven kinderen leren lezen, schrijven en rekenen door middel van expliciete instructie en oefening. Daarom dienen kleuters al instructiekringen te krijgen: twee of drie van ongeveer twintig minuten per dag. Kleuters zouden al wat de leerkracht voordoet, nadoen. Na de instructiekring zouden ze in hun spel verder kunnen oefenen en verwerken.   De WSK daarentegen stelt: […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (7) En de pabo’s dan?

Volgens aanhangers van DI is DI heel populair onder pabo-studenten, maar doen de meeste pabo’s er weinig tot niets aan. Aan een volledig universitaire lerarenopleiding basisonderwijs is DI belangrijk omdat de universiteit onderwijs op basis van wetenschappelijke inzichten belang vindt.   De WSK daarentegen stelt: Over pabo’s en DI geeft Schmeier een onduidelijk beeld. Met de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor […]

Lees meer
1 2 3 4 25