5. 'Tien letters vóór groep 1' als voorbeeld van slecht onderwijs

Het CPS voor onderwijsontwikkeling en advies stelt dat het op evidentie is gebaseerd dat kinderen ongeveer 10 letters moeten kennen bij aanvang van groep 1. Uit navorsing blijkt, dat er wel onderzoek is gedaan, maar van uitkomsten van het onderzoek is niets te vinden. Gebaseerd op dit “Onderzoek” worden onderwijstaken toegedicht aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tien letters voor groep 1 […]

Lees meer

BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

Weer ruimte om aan te sluiten bij de kleuter

Aan: alle kleuterleerkrachten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs 19 november 2013 Beste allemaal, Heb je het goede nieuws al tot je door laten dringen? De Cito-kleutertoetsen zijn afgeschaft als officieel leerlingvolgmiddel van elke kleuter afzonderlijk, maar ook als beoordelingsmiddel van kleuterleerkrachten en/of scholen! Voor de volledige inhoud van de motie, ga je naar www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013Z20889&did=2013D43132 en klik je op ‘Download […]

Lees meer

Ledensite

Op dit moment is het mogelijk om als lid van de Werk- Steungroep Kleuteronderwijs ook de ledensite te bezoeken. Om inloggegevens te verkrijgen, registreer je je op de ledensite. Je ontvangt dan een wachtwoord en je kan de site bekijken, reageren en binnenkort ook in de koffiecorner met medeleden van gedachten wisselen.

Lees meer

‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’

Goed nieuws! Op voorstel en verantwoordelijkheid van de vakbond AOb houden de CED-groep en de WSK op 1 februari 2014 de conferentie ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Ik heb 1 februari 2014 alvast in mijn agenda gereserveerd voor ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Doe jij dat ook? Verdere informatie, onder meer over hoe je je kunt opgeven, volgt nog.

Lees meer
1 16 17 18 19 20