Brief WSK aan besturen studievereningen pabo’s in Nederland

Onderstaande brief heeft de WSK afgelopen week verzonden aan de bij ons bekende besturen van studieverenigingen van pabo’s etc in Nederland. Geachte bestuursleden, Op 25 april 2012 is de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)  opgericht, omdat we ons grote zorgen maakten over de verschoolsing van het kleuteronderwijs. Onze zorgen worden breed gedeeld, want inmiddels is er met grote meerderheid een Kamermotie […]

Lees meer

Reactie van WSK op advies van po-raad over differentiatie

Op 29 januari jongstleden heeft u een bijdrage1 geleverd aan de internetconsultatie inzake het Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jong en ouder kind (voortaan JK en OK). De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) is bijzonder geïnteresseerd in uw opvattingen wat betreft de voorgenomen pabo-differentiatie. Het punt ‘pabo-differentiatie JK-OK’ is mede op verzoek van de WSK in het regeerakkoord gekomen, onder meer naar […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 4

Bouw! legt enige nadruk op leestempo.   De WSK daarentegen stelt: Leestempo dient niet uitdrukkelijk aan bod te komen want komt bij voldoende lezen vanzelf.   Zoiets als ‘gewenst tempo’ bestaat niet. Leestempo is net als spreektempo een persoonlijkheidsfactor. Hoofdzaak is of het kind uiteindelijk begrijpt wat het leest: liever een kind langzaam begrijpend leest dan een kind dat snel […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 3

Bouw! werkt met computerondersteuning en tutors.   De WSK daarentegen stelt: De computer en de tutor geven een te gunstig beeld van Bouw!.   De meeste kinderen vinden alles wat met computers te maken heeft, en een-op-een-contact leuk. Dit heten ‘niet-specifieke factoren’ en moeten worden afgetrokken van eventuele positieve effecten van Bouw!. Naast computer en tutor zijn er ten minste […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 2

    Naar eigen zeggen moet halverwege groep 2 met Bouw! begonnen worden bij kinderen die dan 0-3 letters kennen omdat dat ‘risicolezers’ zouden zijn.   De WSK daarentegen stelt: Zogeheten ‘risicolezers’ zijn in werkelijkheid laatrijpe leerlingen. Door de ontwikkeling van elk kind te volgen krijgt elk kind optimaal (voorbereidend) leesonderwijs.   Vroegtijdig onderzoek naar letterkennis en fonologisch bewustzijn hoeft […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 1

Naar eigen zeggen is Bouw! een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet. Op die manier zou Bouw! aan het protocol dyslexie aansluiten.   De WSK daarentegen stelt: Bouw! is gestandaardiseerd, maar ten onrechte niet op de psychologische ontwikkeling van het lezen. Door die ontwikkeling te volgen, voldoet een school optimaal aan zijn zorgplicht en wordt dyslexie voorkomen. […]

Lees meer
1 2 3 25