Eerste Online WSK Meeting groot succes!

Vandaag vond onze eerste Online WSK Meeting met kleuterleerkrachten vanuit verschillende hoeken van het land plaats. In een gezellige groep van 5 leerkrachten werden meerdere (van tevoren door de leerkrachten zelf aangedragen) kleuteronderwerpen besproken. Onderwerpen die ons als juffen en meesters dagelijks bezig houden. Van lesmethodes tot corona-uitdagingen, van kleuterspelletjes tot volgsystemen. Van alles kwam voorbij en geen mening was […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (1) Wat is Directe Instructie?

Volgens aanhangers van DI is DI een manier van lesgeven, die draait om uitleggen en voordoen door de leerkracht. De WSK daarentegen stelt: Onderwijs dient de ontwikkeling van het kind te volgen (OntwikkelingVolgend Onderwijs). En dat draait om de vraag: Is dit kind hieraan toe? DI kijkt daar ten onrechte niet naar. In OntwikkelingVolgend Onderwijs is de hoofdvraag: is een […]

Lees meer

Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn

Op 20 januari 2021 hebben we de Tweede Kamer en alle schoolbesturen een brief en een stuk toegestuurd over ‘Directe Instructie’ (DI)’. We bespeuren dat (E)DI in het hele land wordt aangeprezen als dé manier van lesgeven. Volgens ons dient het belang van DI gerelativeerd te worden en is DI af te raden bij kinderen die ergens nog niet aan […]

Lees meer

Erica Ritzema over KLOS-kennis, Montessori en directe instructie

Voor zijn documentaire ‘Het kind en het badwater’ sprak Johannes Kooreman uitgebreid met Erica Ritzema over haar ervaringen als kleuterleerkracht; over KLOS-kennis, Maria Montessori en directe instructie. Door de verlenging en aanscherping van de corona-maatregelen zal de documentaire tot zijn spijt niet eerder kunnen verschijnen dan maart of april 2021. Uit de vele reacties die hij kreeg op de trailer, […]

Lees meer

Wil je ook collega-kleuterleerkrachten uit het hele land ontmoeten?

We starten met een online meeting met leden van de WSK. Wil je meedoen? We hebben een aantal data waarin we met een kleine groep gaan beginnen. Kies een datum, kijk daarvoor op de agenda in de ledensite van de WSK. https://wsk-kleuteronderwijs.nl/leden/events/ Nog geen lid van de WSK? http://wsk-kleuteronderwijs.nl/leden/register/ Vraag en antwoord: – Hoe lang duurt de meeting? – De […]

Lees meer

Kerngedachtes van de WSK over de pabo

Op dit ogenblik houdt het ministerie van OCW een internetconsultatie in verband met het op handen zijnde wetsvoorstel ‘bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind’. Wil je meedoen? Ga dan naar https://www.internetconsultatie.nl/bevoegdhedenschoolonderwijs en geef je reactie. Je kunt tot 1 februari meedoen. Voor jouw gemak doen we je het officiële standpunt van de WSK toekomen. We hopen dat je er zoveel uit zult pikken […]

Lees meer
1 9 10 11 12