Directe Instructie (DI) (4) DI is toch alleen voor zwakke leerlingen?

Volgens aanhangers van DI profiteren van DI alle leerlingen – sterke, gemiddelde en zwakke leerlingen.   De WSK daarentegen stelt: OntwikkelingVolgend Onderwijs denkt in termen van ‘vroeg-rijpe, gemiddeld-rijpe en laat-rijpe kinderen’. Dan blijkt elke leerling in zijn eigen tempo sterk te zijn, terwijl elk kind zich in zijn tempo kan blijven ontwikkelen.   Een niet-rijp kind dat toch in de […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (3) Onderwijs gaat toch over meer dan alleen leren?

Volgens aanhangers van DI zijn voordelen van DI: er is veel samenwerking; relaties worden versterkt; er zijn veel succeservaringen; zelfvertrouwen en motivatie worden groter; leerlingen leren meer en worden goed in het oplossen van complexe problemen.   De WSK daarentegen stelt: Een niet-rijp kind moet voortdurend extrinsiek gemotiveerd worden, terwijl de leerstof ondanks vele herhalingen niet beklijft.    Een rijp […]

Lees meer

Eerste Online WSK Meeting groot succes!

Vandaag vond onze eerste Online WSK Meeting met kleuterleerkrachten vanuit verschillende hoeken van het land plaats. In een gezellige groep van 5 leerkrachten werden meerdere (van tevoren door de leerkrachten zelf aangedragen) kleuteronderwerpen besproken. Onderwerpen die ons als juffen en meesters dagelijks bezig houden. Van lesmethodes tot corona-uitdagingen, van kleuterspelletjes tot volgsystemen. Van alles kwam voorbij en geen mening was […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (1) Wat is Directe Instructie?

Volgens aanhangers van DI is DI een manier van lesgeven, die draait om uitleggen en voordoen door de leerkracht. De WSK daarentegen stelt: Onderwijs dient de ontwikkeling van het kind te volgen (OntwikkelingVolgend Onderwijs). En dat draait om de vraag: Is dit kind hieraan toe? DI kijkt daar ten onrechte niet naar. In OntwikkelingVolgend Onderwijs is de hoofdvraag: is een […]

Lees meer

Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn

Op 20 januari 2021 hebben we de Tweede Kamer en alle schoolbesturen een brief en een stuk toegestuurd over ‘Directe Instructie’ (DI)’. We bespeuren dat (E)DI in het hele land wordt aangeprezen als dé manier van lesgeven. Volgens ons dient het belang van DI gerelativeerd te worden en is DI af te raden bij kinderen die ergens nog niet aan […]

Lees meer
1 2