Reactie van de WSK op het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs

Onlangs is het jaarverslag van de onderwijsinspectie verschenen. De kerngroep van de WSK heeft daarop gereageerd op 6 mei 2020. De WSK doet de inspectie zeven aanbevelingen: vier om het leesonderwijs te verbeteren, onder meer door te bevorderen dat scholen dienen te toetsen of een kind leesrijp is of niet en dat alleen kinderen leesles mogen krijgen als ze leesrijp […]

Lees meer

Kleuteronderwijs op de radio

Op zaterdag 9 mei was het kleuteronderwijs in het programma ‘De taalstaat’: biedt kleuters geen letters of leesles aan, maar geeft ze voorwaardenscheppend onderwijs door ze met klanken en vormen te laten spelen. 1. Ga naar https://podcast.npo.nl/feed/de-taalstaat.xml. 2. Ga naar ‘Uitzending van 9 mei 2020’. 3. Klik daaronder op . 4. Zet de tijd op 8:12. Het onderwerp duurt tot 9:41. Veel […]

Lees meer

Cito gezakt op kleutertests

We krijgen veel vragen uit het veld over argumenten waarom Cito-kleutertests niet geschikt zijn voor kleuters. Op 19 september vorig jaar is een proefschrift verschenen over deze tests. Dit proefschrift en de reactie van Ewald, van de kerngroep, hierop leveren hopelijk een gewenste bijdrage in deze discussie. Het proefschrift is al negatief over Cito-kleutertests. Ewald is dat zo mogelijk nog […]

Lees meer
1 2 3 114